W październiku uczniowie klas VI-VIII przystąpili do realizacji ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej - BohaterOn w Twojej Szkole. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im wspólnie wykonanej pamiątki z życzeniami oraz promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

 W ramach akcji w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjno-wychowawcze związane z Powstaniem Warszawskim. Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę powstania oraz poznali sylwetki
i krótkie życiorysy powstańców. Z uwagą i w skupieniu wysłuchali również wspomnień uczestników powstania. Po przeprowadzonych zajęciach wspólnie dokonali wyboru – czy wykonają pamiątkę adresowaną do konkretnego adresata, czy będą to życzenia ogólne.

Na zajęciach zostały również wykorzystane materiały otrzymane od organizatora akcji – Historia w pudełku: Sanitariuszki, Harcerze, Ludność cywilna, Powstańcy.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak wspaniałej akcji i chociaż w ten sposób wyrazić wdzięczność tym, którzy tak dzielnie walczyli o wolną Polskę. Liczymy na to, że nasze pamiątki z życzeniami sprawią radość Odbiorcom.

ZDJĘCIA