Piękny, słoneczny dzień 24 czerwca 2022 r. na zawsze zapisze się w pamięci naszych ósmoklasistów. To właśnie wtedy uroczyście pożegnali rok szkolny 2021/2022 i tym samym ukończyli szkołę podstawową. Uroczystości towarzyszyło hasło: „Szczęśliwej drogi już czas”, nawiązujące do przyszłości ósmoklasistów opuszczających mury naszej szkoły.

Święto zakończenia roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą św. O godzinie 12.00 wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym. Po odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły- Pani Dorota Pawłowska powitała gości: Pana Jerzego Czyżewskiego- Wójta Gminy Łomazy, Pana Andrzeja Wińskiego-  przewodniczącego Rady Gminy  Łomazy, ks. Mariusza Czyżaka- proboszcza parafii Świętej Trójcy w Huszczy, Panią Małgorzatę Rudzką - przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów i ich rodziców. 

Następnie uczniowie klasy ósmej przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom oraz złożyli uroczyste ślubowanie absolwentów na zakończenie szkoły podstawowej.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły, Dorota Pawłowska podsumowała kończący się rok szkolny oraz podziękowała wszystkim za trudną pracę. Słowa uznania skierowała również do przybyłych gości. Wręczyła także podziękowania rodzicom, którzy swoim zaangażowaniem i pomocą wspierali działania szkoły.

W dalszej kolejności pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody za wysokie wyniki w nauce, listy pochwalne uczniom, listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa  z wyróżnieniem. Uczniowie klasy ósmej otrzymali dyplomy absolwenta. Absolwenci: Anna Buczyńska, Kinga Wdowiak, Adam Tarkowski odebrali statuetki za działalność społeczną oraz nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach na przestrzeni ośmiu lat nauki.

Po części oficjalnej ósmoklasiści zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Joanny Kowalik. Absolwenci podziękowali i wyrazili wdzięczność dla nauczycieli,  pracowników szkoły, jak również dla swoich rodziców za trud, starania, wyrozumiałość oraz wskazywanie właściwych drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Dopełnieniem podziękowań były kwiaty.

Następnie siódmoklasiści zadedykowali uczniom kończącym szkołę swoje wiersze oraz piosenkę „Szczęśliwej drogi już czas”  życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Po części oficjalnej goście,  nauczyciele i absolwenci zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców, któremu towarzyszył pyszny okolicznościowy tort. 

 

Wszystkim uczniom życzymy radosnych i  bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Kochani Absolwenci: niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu. Szczęśliwej drogi 

ZDJECIA