1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ks. Mariusz Czyżak. Następnie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Huszczy. Po odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły- Pani Dorota Pawłowska powitała gości: Pana Jerzego Czyżewskiego- Wójta Gminy Łomazy, ks. Mariusza Czyżaka- proboszcza parafii Świętej Trójcy w Huszczy, Panią Małgorzatę Rudzką - przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów i rodziców oraz przekazała  bieżące informacje dotyczące organizacji szkoły. Poinformowała także  o zasadach bezpieczeństwa w czasie nauczania stacjonarnego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Czyżewski, życząc kadrze pedagogicznej oraz uczniom owocnego roku szkolnego pełnego sukcesów i radości.

Na zakończenie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.