„Życie składa się z przywitań i pożegnań”. Victor Hugo

Zakończenie roku to czas podsumowań, nagradzania, podziękowań. Czas kończenia pewnych etapów – ósmoklasiści stali się absolwentami, ze łzami w oczach opuścili mury naszej szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego od września zaczną nowy etap edukacyjny. Dnia 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Święto zakończenia roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą św. Następnie wszyscy zgromadzili się w szkole. Po odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły- Pani Dorota Pawłowska powitała gości: Panią Mariannę Łojewską - Sekretarz Gminy Łomazy, Pana Andrzeja Wińskiego- przewodniczącego Rady Gminy Łomazy, ks. Mariusza Czyżaka- proboszcza parafii Świętej Trójcy w Huszczy, Panią Małgorzatę Rudzką - przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów i ich rodziców.

Następnie uczniowie klasy ósmej przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom oraz złożyli uroczyste ślubowanie absolwentów na zakończenie szkoły podstawowej. Członkowie nowego pocztu złożyli ślubowanie, przyrzekając godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły, Dorota Pawłowska podsumowała kończący się rok szkolny oraz podziękowała wszystkim za trudną pracę. Słowa uznania skierowała również do przybyłych gości. Wręczyła także podziękowania rodzicom, którzy swoim zaangażowaniem i pomocą wspierali działania szkoły. Następnie ósmoklasiści zaprezentowali wzruszającą część artystyczną ,,Sprawy bardzo ważne, ważne i nic nie ważne: Po co komu szkoła?" pod kierunkiem pani Katarzyny Łobacz. Absolwenci podziękowali i wyrazili wdzięczność dla nauczycieli, pracowników szkoły, jak również dla swoich rodziców za trud, starania, wyrozumiałość oraz wskazywanie właściwych drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Dopełnieniem podziękowań były kwiaty. Po pełnym wzruszeń występie, pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody za wysokie wyniki w nauce, listy pochwalne uczniom, listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Następnie Pani Marianna Łojewska pogratulowała absolwentom i wręczyła Nagrody Wójta Gminy Łomazy „Złote Pióra” za najwyższą średnią ocen w szkole. Nagrodę otrzymali: Maja Rudzka i Tobiasz Kapczuk. Tego dnia w stronę absolwentów popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń, do których dołączył również przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Wiński. Trudne są takie rozstania, kiedy przez wiele lat przeżywa się wspólne, piękne dni... Tego dnia również najstarszeh przedszkolaki pożegnały oddział przedszkolny, by od września rozpocząć naukę w szkole. Starszaki na zakończenie swojej edukacji w oddziale przedszkolnym przygotowali program artystyczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Niczyporuk, który zaprezentowano rodzicom i gościom. Dla sześciolatków żegnających się z przedszkolem wystąpiły również młodsze przedszkolaki. Dzieci dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Po występach wszystkie przedszkolaki otrzymały z rąk Pani Dyrektor dyplomy, statuetki, medale, słodkości i książki. Nie mogło zabraknąć oklasków i wzruszeń zebranych rodziców i bliskich. W dalszej kolejności pani Dyrektor wręczyła pozostałym uczniom nagrody za wysokie wyniki w nauce, listy pochwalne uczniom, listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Po części oficjalnej goście, nauczyciele i absolwenci zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Drodzy Absolwenci! Życzymy Wam wspaniałych sukcesów, dobrych wyborów, spełnienia marzeń! Wierzymy, że wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, będziecie rozwijać w kolejnych latach edukacji. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę piękną uroczystość. Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy udanych, pełnych wrażeń, bezpiecznych, wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

 ZDJECIA