sztandar1Pierwszą wzmianką na temat sztandaru SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUSZCZY jest informacja z dnia 19 czerwca 1938r. zapisania w KRONICE SZKOŁY:;, Z inicjatywy p. Marii Kruszyńskiej pełniącej obowiązki kierownika szkoły rodzice dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły ufundowali sztandar szkolny, który dnia 16 czerwca 1938r. został poświecony przez miejscowego księdza proboszcza Piotra Zarycha. Rodzice chrzestni : p. Mateusz Pater-Podinspektor Szkolny i p. Zofia Czarnacka –mieszkanka wsi Huszcza (zamieszkała naprzeciwko szkoły.)

 

Z fotografii, umieszczonych w kronice z dnia 4 września 1945r. wynika, iż na rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46 dziatwa szkolna i nauczyciele szli do miejscowego kościoła, a na czele pochodu widniał sztandar niesiony przez uczniów. Późniejsze wzmianki informują, iż świętom państwowym ( 3 Maja, 11 Listopada ) zawsze towarzyszył sztandar.

 

Informacja z dnia 28 czerwca 1947r. „Zakończono rok szkolny nabożeństwem w kościele. Przekazano sztandar”.

sztandar2W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w, ze sztandaru zostają usunięte: wizerunek Matki Bożej, korona oraz napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dopiero po wielu latach na wniosek mieszkańców wsi Huszczy – p. Ludwik Hołownia (zamieszkały Huszcza II) odczytał na zebraniu rodzicielskim 27 stycznia 1989r. petycję o renowacji sztandaru. (towarzyszył mu p. Michał Jeruzalski, z Huszczy II )

Staraniem dyrektora szkoły ś.p. Czesława Semeniuka (zm. 11 kwietnia 2007r. ) sztandar powraca do dawnej świetności. Nie obyło się bez komplikacji. Zgodę musieli wydać Kurator Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej oraz Inspektor Oświaty i Wychowania w Łomazach.

Renowacji dokonuje Spółdzielnia Rękodzieła „Wiola” w Lublinie. Wizerunek Matki Bożej, który był przechowywany w domu państwa Łajtarów, „wraca” sztandar. Dzięki rewolucji „wracają” też napisy : „Bóg”, „Honor”, „Ojczyzna” oraz korona.

Z zapisu p. Czesława Semeniuka: „w dniu 3 maja 1990r. w 199 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywa się w tutejszym kościele ( z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli rozpoczętym przemarszem z boiska szkolnego, z udziałem rodziców, z pocztem sztandarowym na czele), poświęcenie sztandaru szkolnego. Tak oto po kilkudziesięciu latach, znowu sztandar powrócił do pierwotnego stanu. Aktu poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Eugeniusz Rola, a podziękowanie złożył w imieniu rodziców p. Ludwik Hołownia. W poświęceniu uczestniczyła chrzestna sztandaru p. Zofia Czarnacka.

6 czerwca 1990 r. uczniowie klasy VIII, kończąc Szkołę Podstawową w Huszczy złożyli ślubowanie przed nowym sztandarem, który przez kolejne lata towarzyszy uczniom podczas uroczystości szkolnych i państwowych. (pasowanie uczniów klasy I, ślubowanie uczniów VI, kończących szkołę podstawową, uroczystości 3 Maja i 11 Listopada.