Szkoła Podstawowa w Huszczy 

21-532 Łomazy, Huszcza 34 

Tel. 83 341 82 06

NIP 537-21-02-490

sztandar1Pierwszą wzmianką na temat sztandaru SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUSZCZY jest informacja z dnia 19 czerwca 1938r. zapisania w KRONICE SZKOŁY:;, Z inicjatywy p. Marii Kruszyńskiej pełniącej obowiązki kierownika szkoły rodzice dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły ufundowali sztandar szkolny, który dnia 16 czerwca 1938r. został poświecony przez miejscowego księdza proboszcza Piotra Zarycha. Rodzice chrzestni : p. Mateusz Pater-Podinspektor Szkolny i p. Zofia Czarnacka –mieszkanka wsi Huszcza (zamieszkała naprzeciwko szkoły.)

 

historiaGENEZA I ROZWÓJ SZKOŁY

RYS HISTORYCZNO - GEOGRAFICZNY HUSZCZY

,,Huszcza, wieś staroszlachecka, leżąca na północny zachód, w odległości 8 km od miasteczka Łomazy, a 26 km od powiatowego miasta Białej Podlaskiej w województwie lubelskim, wyodrębnia się z pośród okolicznych wsi, jedynie tylko dzięki specjalnemu charakterowi jej mieszkańców. Ludność rolnicza średnio zamożna, przy każdej sposobności akcentująca swoje szlacheckie pochodzenie; to potomkowie szlachty zagonowej osiadłej w tej okolicy za czasów Stefana Batorego.