LP.

IMIE I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1.   

Katarzyna Bańkowska

j. rosyjski kl.IV-VIII

zaj. z wychowawcą kl.VIII

wychowanie przedszkolne

2.   

Robert Grzelak

religia  OP i  kl.I-VIII

3.   

Barbara Hołownia

przyroda- kl.IV

biologia- kl.V-VIII,

geografia- kl. V-VIII

Informatyka - IV-VIII, 

wych. fizyczne- kl.IV-VIII,

 

4.   

Mirosława Hołownia

edukacja wczesnoszkolna  kl. II-III,

technika kl. IV- VI

 

wych.do życia w rodzinie,

biblioteka,

pedagog

5.   

Dorota Jeruzalska

matematyka - kl.IV-V

6.   

Joanna Kowalik

j. angielski- OP,  kl.I-VIII,

zaj. z wychowawcą- kl. VI-VII

  Regina Dzyr

j,polski IV-VIII

zaj. z wychowawcą kl. IV-V

8.   

Katarzyna Łobacz

wychowanie przedszkolne

historia - kl.IV-VIII,

WOS- kl.VIII

9.   

Agnieszka Tremeska

fizyka kl.VII-VIII

10.

Danuta Nazarewicz

11.

Dorota Pawłowska

matematyka- kl.VI-VIII

12.

Grażyna Skrzyńska

chemia- kl. VII-VIII, 

edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII

13.

Paweł Tokarski

plastyka IV-VII,

muzyka IV-VII

     

 

LP.

IMIE I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1.      

Katarzyna Bańkowska

j. rosyjski kl.IV-VIII

zaj. z wychowawcą kl.VI

2.      

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek

gerografia kl. VI-VIII

3.      

Robert Grzelak

religia  OP i  kl.I-VIII

4.      

Barbara Hołownia

przyroda- kl.IV I VI,  

biologia- kl.V, VII-VIII,

Informatyka - IV-VIII,  

wych. Fizyczne- kl.IV-VIII,

 zaj. z wychowawcą kl.VII-VIII

5.      

Mirosława Hołownia

edukacja wczesnoszkolna z kl. II-III,

wych.do życia w rodzinie,

biblioteka,

pedagog

wychowanie przedszkolne

6.      

Dorota Jeruzalska

matematyka - kl.IV-V

7.      

Joanna Kowalik

j. angielski- OP,  kl.I-VIII,

zaj. z wychowawcą- kl. IV-V

wychowanie przedszkolne

8.      

Dorota Łaska

technika- kl. IV-VI

9.      

Katarzyna Łobacz

język polski- kl.IV-VIII,

wychowanie przedszkolne

10.   

Elżbieta Marciniuk

fizyka kl.VII-VIII

11.   

Danuta Nazarewicz

edukacja wczesnoszkolna z kl.I

wychowanie przedszkolne,

logopedia

12.   

Aldona Onisiewicz

historia- kl.IV-VII

13.   

Dorota Pawłowska

matematyka- kl.VI-VIII

14.   

Beata Piotrowska

historia- kl.VIII,

WOS- kl.VIII

15.   

Grażyna Skrzyńska

chemia- kl. VII-VIII,  

edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII

16.   

Paweł Tokarski

plastyka IV-VII,

 muzyka IV-VII