Uczniowie klas IV i V naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym pt.: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.

Jest to pierwsza część działań profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Celem programu jest:

    • zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić,

W Programie Domowych Detektywów najwięcej miejsca poświęca się wpływowi rodziców, a ściślej mówiąc wzmacnianiu takich postaw i zachowań rodziców, które mogą chronić nastolatków przed pierwszymi próbami picia alkoholu.

Od marca uczniowie wraz z wychowawczynią Katarzyną Bańkowską omawiali zagadnienia w czasie godzin wychowawczych, a następnie dzieci wraz z rodzicami pracowali w domu.

Program cieszył się zainteresowaniem. Uczniowie chętnie pracowali na przygotowanych materiałach oraz tworzyli własne. Ważna była integracja zespołów klasowych, wspólna praca, odpowiedzialność za wykonywane zadania.

W czasie realizacji programu wykorzystywane były cztery zeszyty przeznaczone do współpracy z rodzicami. Każdy z zeszytów zawierał jeden komiks   i związane z nim trzy zadania oraz uwagi dla rodziców. Bohaterami komiksów była para młodych detektywów: Jaś i Małgosia, którzy prezentowali modelowe zachowania i postawy wobec alkoholu. Tematyka skoncentrowana była m. in. na negatywnych konsekwencjach picia alkoholu, rodzajach presji rówieśniczej oraz wpływie środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu.

15 maja 2018r. odbyło się podsumowanie programu- Wieczór Jasia i Małgosi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV i V wraz z wychowawczynią oraz rodzice.

Uczniowie prezentowali swoje prace, które wykonywali w grupach lub samodzielnie. Były to: plakaty, krótkie referaty, pokaz i prezentacje multimedialne.

W podziękowaniu za zaangażowanie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na zewnątrz, gdzie mogli wspólnie upiec kiełbaski przy ognisku, a na deser zjeść ciastko.