SKŁAD SAMORZĄDU

 

Opiekun- Katarzyna Łobacz

Przewodniczący- Tobiasz Kapczuk

Z-ca przewodniczącego- Filip Hołownia

Skarbnik- Maja Rudzka

 

SEKCJA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNA

Łojewski Jan, 

Opiekun- Barbara Hołownia

 

SEKCJA DZIENNIKARSKA

Tobiasz Kapczuk

Opiekun- Katarzyna Łobacz

 

SEKCJA DEKORATORSKA

 Maja Rudzka

Opiekun- Katarzyna Łobacz

 

KLUB  WIEWIÓRKA KLAS I-III

Opiekun- Katarzyna Bańkowska

POCZET  SZTANDAROWY

  1. Jan Łojewski- chorąży
  2. Maja Rudzka –asysta
  3. Małgorzata Łojewska- asysta