SKŁAD SAMORZĄDU

 

Opiekun- Katarzyna Łobacz

Przewodniczący- Filip Hołownia

Z-ca przewodniczącego- Klara Kapczuk 

Skarbnik- Małgorzata Łojewska

 

SEKCJA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNA

Gloria Pawlak 

Opiekun- Barbara Hołownia

 

SEKCJA DZIENNIKARSKA

Klara Kapczuk

Opiekun- Katarzyna Łobacz

 

SEKCJA DEKORATORSKA

 Małgorzat Łojewska

Opiekun- Katarzyna Łobacz

 

KLUB  WIEWIÓRKA KLAS I-III

Opiekun- Katarzyna Bańkowska

POCZET  SZTANDAROWY

  1. Hubert Łobacz- chorąży
  2. Małgorzata Łojewska –asysta
  3. Klara Kapczuk- asysta