KALENDARZ SZKOLNY

 

1 września 2022 r.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych``

 

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

16 stycznia – 29 stycznia 2023r. (woj. lubelskie)

 

Ferie zimowe:

 

6- 11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin ósmoklasisty

23 maja 2023 r. – język polski

24 maja 2023 r. – matematyka

25 maja 2023 r. – język obcy

 

12 czerwca 2023 r. – język  polski

13 czerwca 2023 r. – matematyka

14 czerwca 2023 r. – język obcy

23 czerwca 2021 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Ferie letnie