KALENDARZ SZKOLNY

 

1 września 2023 r.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych``

 

21 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

29 stycznia – 29 luty 2024r. (woj. lubelskie)

 

Ferie zimowe:

 

28 marzec- 02 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 r. – język polski

15 maja 2024 r. – matematyka

16 maja 2024 r. – język obcy

 

21 czerwca 2024 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Ferie letnie