Dzwonki I II III IV V VI VII VIII Świetlica
 
6 4 4 5 6 7 6 5
  PONIEDZIAŁEK  
1 8.00-8.45 j. angielski 1 zajęcia 8 j.rosyjski j.rosyjski   4 matematyka 6 informatyka 2 informatyka 2
2 8.50-9.35 zajęcia 1 zajęcia 8 przyroda 6 j.angielski 11 g.wych g.wych 4 matematyka 3
3 9.45-10.30 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 informatyka 2 informatyka 2 j. polski 4 j.rosyjski 6 j.angielski 11
4 10.35-11.20 W-F   W-F WF j.polski 4 j.polski 4 j.angielski  11 geografia 6 j.rosyjski 2
5 11.45-12.30 L j.angielski 8 P J W-F W-F W-F matematyka 6 j.polski 4 KB
6 12.35-13.20 zajęcia 8 L A biologia 6 j.polski 4 historia 11 KB
7 13.25-14.10 WF WF MH
8 14.15-15.00

WTOREK  

WDŻ WDŻ
1 8.00-8.45 z.plastyczne 8 z.plastyczne 8 z.plastyczne 8 j.rosyjski matematyka 11 technika  3 chemia 6 chemia 6
2 8.50-9.35 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 matematyka  11 matematyka 11 historia chemia 6 j.angielski 4
3 9.45-10.30 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 j.polski 4 historia 2 j.angielski 11 matematyka  3 chemia 6
4 10.35-11.20 zajęcia 1 j.angielski 8 j.angielski 8  j. polski
 4 j.polski 4 matematyka  6 historia 11 EDB 2
5 11.45-12.30 z.muzyczne 8 z.muzyczne 8 z.muzyczne 8 j. angielski 11  j. angielski 11 j.polski 4 j.polski 4 WOS 6
6 12.35-13.20 k.teatrlne 8 matematyka  6 j.angielski  11 j.polski 4
7 13.25-14.10 L j.rosyjski j.rosyjski 4 matematyka 6
8 14.15-15.00

ŚRODA  

matematyka  6
1 8.00-8.45 technika 3 technika 3 j.polski  11 j. polski 6 matematyka 4 BH
2 8.50-9.35 religia 1 religia zajęcia  8 j.angielski  8 j.polski 11 geografia  3 historia 6 matematyka 4
3 9.45-10.30 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 j. polski 2 j.angielski  4 historia  3 religia 6 religia 11
4 10.35-11.20 zajęcia zajęcia  8 religia 7 religia 8 j. rosyjski  4 j. angielski 6 biologia 11  j.polski 11
5 11.45-12.30 WF 2  WF WF 8 przyroda 8 religia         religia 4 j.angielski 11 j.rosyjski 6 RG
6 12.35-13.20 informatyka WF 7 WF  7 j.rosyjski 4 matematyka j.polski 11 MH
7 13.25-14.10  L P A WF WF WF KB
8 14.15-15.00

CZWARTEK

Doradz. Zaw Doradz. Zaw
1 8.00-8.45 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 historia 11 matematyka 3 j.polski 4 geografia 6 j.angielski 2
2 8.50-9.35 zajęcia 1 zajęcia 8 j.angielski 2 matematyka 4 historia 11 biologia   6 religia  3 religia 3
3 9.45-10.30 religia 8 religia zajęcia 8 g.wych 11 g.wych 11 matematyka 2 biologia 6 historia 4
4 10.35-11.20 zajęcia 1 zajęcia 8 religia 11 religia 11 j.polski 4 informatyka 2 fizyka 6 fizyka 6
5 11.45-12.30 z.inf. 2 z.inf 2 j.angielski religia         11 religia 11 fizyka 6 j.polski 4 BH
6 12.35-13.20 LJ WF WF WF j.polski  4 fizyka 6 JK
7 13.25-14.10 SKS SKS SKS SKS SKS RD
8 14.15-15.00

PIĄTEK

WF WF
1 8.00-8.45 j.angielski 1 zajęcia 8 matematyka 4 matematyka 4 W-F  7 W-F  7 WF  7
2 8.50-9.35 zajęcia 1 zajęcia 8 matematyka 3 j.polski 4 j.angielski 11 j.angielski 11 geografia 6
3 9.45-10.30 zajęcia 1 zajęcia 8 zajęcia 8 muzyka  11 muzyka 11 j.polski  2 matematyka 4 biologia 6
4 10.35-11.20 WF WF WF plastyka  11 plastyka 11 matematyka  6 j.polski 4 godz. wych. 2
5 11.45-12.30 zajęcia 8 j.polski 4 geografia 2 muzyka 11 muzyka 11 matematyka 6 DN
6 12.35-13.20 L zajęcia 8 WF WF plastyka 11 plastyka 11 j.polski 4 DP
7 13.25-14.10 zespół wokalny    6/ SKS WOS 4 MH
8 14.15-15.00 zespół instrumentalny  11