IMG 0090Rok 2017 w powiecie bialskim jest Rokiem Kraszewskiego. Szkoła Podstawowa w Huszczy włączyła się w obchody Roku Kraszewskiego.
20 czerwca odbył się rajd rowerowy do Romanowa, w którym uczestniczyło 14 osób z klas IV-VI. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali historii życia i twórczości pisarza. Po zwiedzeniu muzeum wzięli udział w grze edukacyjnej „Tajemnice Romanowskiego Dworu”, rozwiązywali zagadki, szukając odpowiedzi ukrytych w salach muzeum. Na koniec uczestniczyli w ognisku zorganizowanym przez opiekunów rajdu i p. kustosz Romanowskiego muzeum.

IMG 0075 Dnia 11 listopada 2017r. w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Huszczy odbyła się uroczystość z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Huszczy i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po mszy uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W ciekawy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a kończąc na roku 1918.

Dnia 16 października w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do szkoły przybył wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, przewodnicząca Gminnej Komisji Oświatowej Elżbieta Moszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiła Wińska oraz nauczyciele, którzy po trudach nauczycielskiej pracy odpoczywają na emeryturze. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Dorota Pawłowska i zaproszeni goście oraz przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Rudzka. Na ten szczególny dzień uczniowie przygotowywali portrety i wiersze o swoich nauczycielach. Zaprezentowali okolicznościowy występ artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. 

Galeria