Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

2 plakat KV dla dzieci

2 plakat KV

KONK.POW dniu 4 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej.

Startujących w turnieju oceniało jury w składzie:
- młodszy ogniomistrz Karol Telaczyński – KM PSP w Białej Podlaskiej,
- Andrzej Wiński – naczelnik OSP Łomazy,
- Roman Stanilewicz – Komendant Gminny OSP w Łomazach
- Sławomir Bondaruk – sekretarz oddziału gminnego ZOSP RP w Łomazach.

 Uczniowie pisali w pierwszej części test wiedzy złożony z 30 pytań, a najlepsza trójka rywalizowała w części ustnej o awans na etap powiatowy.

 

wyklciNarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. My również pamiętaliśmy o żołnierzach, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski, o bohaterach niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Uczniowie obejrzeli film przybliżający ten temat i prezentację o bohaterach.

 

ZDJĘCIA

planetUczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w pokazie,który wyjaśniał szereg zagadnień naukowych: historia astronomii, model heliocentryczny i geocentryczny układu słonecznego, trzy prawa ruchu planet wg. Keplera, manewry orbitalne.

ZDJĘCIA

Klasy I-III oglądały film dostosowany do ich wieku- świat był w zasięgu ich rak.                                             

 ZDJĘCIA

walentynkiJak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Na korytarzu została ustawiona czerwona skrzynia, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. W dzień walentynek specjalni listonosze, rozdali korespondencję adresatom. Do zobaczenia za rok!

 

ZDJĘCIA