Rozpoczcie roku 2020.21Wiele radości przyniosło rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie cieszyli się, że można wreszcie spotkać się osobiście po półrocznej rozłące z kolegami z powodu pandemii Koronawirusa. Nauczyciele również nie kryli radości, że zdalne nauczanie nie obowiązuje i oby nie powróciło. W Szkole Podstawowej w Huszczy rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 9.00 w remizie OSP w Huszczy Pierwszej położonej w sąsiedztwie szkoły. Spowodowane to było koniecznością zachowania obowiązującej odległości między uczniami. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się inaczej niż zawsze. Organizacja pracy naszej szkoły też będzie dostosowana do panującej sytuacji epidemiologicznej. Zapoznała wszystkich z procedurami obowiązującymi wszystkich w tym okresie.

   ZDJĘCIA

WITAJ SZKOO NA FBRozpoczęcie roku szkolnego, dnia 01 września 2020r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Zachowujemy bezpieczną odległość. Obowiązkowo maseczki i rękawiczki (we własnym zakresie).

   ZAKOCZENIE 19.20 26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020, jednak ze względu na pandemię koronawirusa   dzisiejsza uroczystość różniła się od poprzednich. Zgodnie z zaleceniami GIS – w trosce o zdrowie   uczniów i nauczycieli, spotkaliśmy się w maseczkach, rękawiczkach oraz zachowaliśmy bezpieczną     odległość. Punktualnie o godzinie 9.30 na boisku szkolnym zebrała się cała społeczność szkolna.   Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Dorota   Pawłowska powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego,   Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, przewodniczącą Rady Rodziców   Małgorzatę Rudzką oraz grono pedagogiczne, uczniów, rodziców i pracowników obsługi. 

zakoczenieZakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw i nagród dnia 26 czerwca 2020r. o godz. 9.30 na boisku szkolnym.

Zachowujemy bezpieczną odległość. Obowiązkowo maseczki i rękawiczki (we własnym zakresie).

W razie niepogody chętni uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcami według poniższego porządku:

 

Oddział Przedszkolny- 9.30

Klasa I- 9.30

Klasa II- 9.35

Klasa III -9.50

Klasa IV- 9.40

Klasa V- 9.55

Klasa VI-9.45

Klasa VII-10.00

Klasa VIII- 10.15

Możliwość odbioru świadectw w innym terminie:

26 czerwca, piątek w godz. 13.00-15.00

30 czerwca, wtorek w godz. 13.00-15.00

yczenia Dz Dziecka

egzamin kl VIII

zyczenia wielkanocne