IMG 2588,,…Nie wstydźmy się kochać Polski,

  nie mówmy o niej tylko od święta.

      Ginęli za wolność ludzie

 Musimy o tym zawsze pamiętać.”

11 listopada uczciliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po 123 latach Polska odzyskała wolność i powróciła na mapę Europy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Huszczy i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akademię rozpoczęto w kościele od odśpiewania wspólnie Hymnu Państwowego, który jest symbolem naszej Ojczyzny. W ten sposób oddaliśmy szacunek symbolom narodowym, a także Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.

sniadanieW dniu 08.11. 2018r. przedszkolacy i uczniowie klas I-III przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Dzień, śniadanie daje moc” Celem akcji jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. Dzieci dowiedziały się, jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają na funkcjonowanie ich organizmu, poznały 12 zasad zdrowego żywienia według Instytutu Matki i Dziecka, rozmawiały jakie produkty powinny znaleźć się w ich codziennej diecie. W dniu podsumowującym akcję przybyli rodzice i wspólnie z dziećmi, w zespołach klasowych przygotowywali zdrowe dania, które ustawili na wspólnym stole. Uczestnicy spożyli w szkole wspólne śniadanie. Dzieci otrzymały dyplomy za aktywny udział w akcji.

rekord dla niepodl9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Huszczy odśpiewali czterozwrotkowy hymn narodowy. Biorąc udział w akcji „Rekord dla Niepodległej"ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej

lubowW dniu 07.11.2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Przebiegała w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pod hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna”, na tle bieli i czerwieni, naszych barw narodowych. W tej dostojnej chwili uczestniczyli goście: p. Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Radny Rady Powiatu p. Marek Uściński, Przewodnicząca Komisji Oświatowej p. Elżbieta Moszkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Rudzka oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.

 

SU poprowadził turniej wiedzy i umiejętności.

konk. histDnia 23.10.2018 roku w odbył się Gminny konkurs historyczny pod hasłem „ 100 –lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Było to wydarzenie wpisujące się w obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości. Do konkursu przystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Łomazach oraz ze Szkoły Podstawowej w Huszczy.

Honorowy patronat konkursu objął Wójt Gminy Łomazy.
Uczniowie przystępujący do konkursu mieli okazję poszerzyć wiedzę dotyczącą najważniejszych faktów z dziejów Polski odzyskującej niepodległość oraz umocnić postawy patriotyczne i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii.

 

denDnia 12.X.2018r w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Dorota Pawłowska powitała zaproszonych gości: wójta gminy Łomazy p. Jerzego Czyżewskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatę Rudzką, dyr. Zespołu Szkół w Łomazach p. Bogumiłę Wińską, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach p. Agatę Chwalewską, emerytów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli czynnych, uczniów i rodziców.

Kierując słowa do wszystkich uczestników, podkreśliła ważną rolę zawodu nauczyciela, od którego wymaga się powołania, poświęcenia i zapału. Wyraziła wdzięczność organowi prowadzącemu, pracownikom urzędu gminy wspierającym działania szkoły oraz wszystkim przyjaciołom placówki. Dziękowała za współpracę składając na ich ręce podziękowania. Również podziękowania wręczyła nauczycielom i emerytom za wzorową, sumienną i owocną pracę.

 

ziemniak11 października w naszej szkole odbyło się coroczne „Święto pieczonego ziemniaka”. Dzień był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i lepszego poznania tego popularnego warzywa. Ziemniaki piekły się w ognisku a dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, w których głównym bohaterem był ziemniak. Klasy młodsze poszukiwały min. ziemniaków na terenie boiska, a starsze rywalizowały w rzędach – kto pierwszy przeniesie je z miejsca na miejsce. Wspólnym zadaniem dla dzieci z klas 0-III i rodziców było wykonanie z warzyw „Stworów-Potworów”. Pomysłowości w pracach nie brakowało. Wszystkie trafiły na wystawę. Dziękujemy sołectwu wsi Huszczy Pierwszej i Drugiej za zakup na szkolne święto kiełbasek, napojów, pysznych pączków i batonów dla wszystkich dzieci.

GALERIA