1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny 2021/2022. Uczniowie Szkoły rozpoczęli go o godz. 10.00 uczestnictwem we Mszy św. O godz.11.00 wszyscy zgromadzili się w remizie OSP w Huszczy Pierwszej. Uroczystość uświetnili goście w osobach:
Jerzy Czyżewski- Wójt Gminy Łomazy
Andrzej Wiński- Przewodniczący- Przewodniczący Rady Gminy Łomazy
Ks Mariusz Czyżak- Proboszcz parafii Świętej Trójcy w Huszczy
Inauguracja roku rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie rodzice, nauczyciele i uczniowie uczcili minutą ciszy 82- rocznicę wybuchu II wojny światowej . Pani Dyrektor przedstawiła główne kierunki oświatowe na rok szkolny 2021/22. Poinformowała o zasadach bezpieczeństwa w czasie nauczania stacjonarnego. Wójt Gminy – Jerzy Czyżewski życzył nauczycielom i uczniom pomyślnego roku szkolnego jak najdłużej w trybie stacjonarnym.
 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Huszczy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor- Dorota Pawłowska powitała gości- pana Jerzego Czyżewskiego- Wójta Gminy Łomazy, pana Andrzeja Wińskiego-  Przewodniczącego Rady Gminy  Łomazy, panią Małgorzatę Rudzką - Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Huszczy oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość rodziców i uczniów. W dalszej części uczniowie klasy ósmej przekazali Sztandar Szkoły młodszym kolegom  oraz złożyli ślubowanie absolwentów. Następnie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym trudnym roku szkolnym. Kilka słów do uczniów, rodziców i nauczycieli skierował także Pan Wójt. W dalszej części Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe, listy pochwalne uczniom, listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa  z wyróżnieniem. Wręczane były również  nagrody za działalność społeczną.

Pan Wójt wręczył nagrodę rzeczową Gabrieli Rudzkiej, która uzyskała  tytuł laureata w konkursie z języka rosyjskiego.

Po części oficjalnej ósmoklasiści kończący edukację w naszej szkole przedstawili część artystyczną pod kierunkiem nauczycieli pani Katarzyny Bańkowskiej i pana Pawła Tokarskiego, a także podziękowali Dyrekcji Szkoły, Organowi Prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły wręczając kwiaty.

ZDJĘCIA

Podsumowanie konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 - delegatura w Białej Podlaskiej. Gabriela Rudzka wraz
z nauczycielem języka rosyjskiego Katarzyną Bańkowską uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród 16 czerwca w Roskoszy.
Więcej na stronie kuratorium???
 

 

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od występów dzieci z klasy II i III. Klara Kapczuk recytowała wiersz, który zajął II miejsce na eliminacjach powiatowych XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego a Mikołaj Siewruk zaśpiewał piosenkę z którą wystąpił podczas Powiatowych Prezentacji Wokalnych. Uczniowie z koła teatralnego wystąpiły ze scenką o tematyce ekologicznej. Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski przejechał do uczniów z prezentami. Dziękujemy!.

Dzieci miały okazję spotkać się z byłym uczniem naszej szkoły - Mateuszem Hołownią (Mistrzem Polski Piłki Nożnej - piłkarzem Legii Warszawa). Mateusz przeprowadził z uczniami dwie konkurencje sportowe z piłką nożną a uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Zabawy integracyjne poprowadziła studentka AWF Weronika Gromysz.

Dzień Dziecka zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

ZDJĘCIA

 

 

Lubelski Kurator Oświaty- Teresa Misiak
Zaprasza rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości z tym związane.
13 maja odbyły się w Międzyrzecu Podlaskim eliminacje powiatowe XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego. Naszą gminę Łomazy i Szkołę Podstawową w Huszczy reprezentowała Klara Kapczuk, uczennica klasy II, która zajęła II miejsce w kategorii klas I-III na 15 uczestników. Klara recytowała wiersz Jana Brzechwy "Żuraw i czapla".
Gratulujemy sukcesu!
 
 

5 marca uczniowie klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym Komisariatu Policji w Wisznicach, Robertem Micykiem. Policjant przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Przypomniał dzieciom zasady ruchu drogowego. Zwrócił również uwagę na konieczność zapinania pasów podczas jazdy samochodem i podróżowania w foteliku. Policjant podkreślił, jak ważną rolę podczas poruszania się po drodze pełnią elementy odblaskowe. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe zakupione z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziękujemy p. Policjantowi i obiecujemy, że przekazana wiedza znajdzie zastosowanie w praktyce.

 ZDJĘCIA