Szanowni Państwo Rodzice,

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie

 

w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2019r. poz. 493) informuję:

1.    Zmienia się tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Huszczy  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania:

1)    od 25 marca 2020r. realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. pracy zdalnej rozumianej jako nauczanie z wykorzystaniem materiałów i procedur dydaktycznych udostępnianych przez nauczycieli w formie elektronicznej lub telefonów kontaktowych,

2)    zawieszona jest bezpośrednia obsługa interesantów w szkole, 

3)    ustala się następujące sposoby komunikowania się z placówką:

a)    droga elektroniczna poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b)  kontakt telefoniczny 505630808 w godzinach  od 12.00  do15.00, 

4)    komunikacja na linii rodzic-nauczyciel-uczeń odbywa się poprzez adresy poczty elektronicznej i telefonów kontaktowych (wyżej wskazane dane kontaktowe do poszczególnych nauczycieli rodzicom udostępniają wychowawca klasy).

2.    Mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć od 30 marca 2020r. ustala się tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania
w poszczególnych oddziałach klas, który będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna” oraz  poprzez maile rodziców i grupy społecznościowe.

 

 

3.    Ustalone  zostały następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 

1)      przygotowywanie testów poprzez platformy edukacyjne; (epodręczniki.pl, Learning.Apps.org, quizizz.com, eduelo.pl ), gromadzenie raportów i udostępnianie uczniom informacji zwrotnej;

2)      analizowanie przez nauczycieli otrzymywanych drogą elektroniczną od uczniów prac we wskazanej formie (np. opowiadania, streszczenia, ćwiczenia, zadania, testy, opisy, prezentacje, itp.) i udzielanie uczniom informacji zwrotnej;

3)      kontakt telefoniczny z uczniem w celu sprawdzenia umiejętności korzystania przez ucznia z przesłanych materiałów dydaktycznych oraz opanowania techniki czytania, słownictwa, recytacji, itp,

4)      inne ustalone przez nauczyciela z uczniami danej klasy.

 

4.   Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez maile lub telefon  wskazując obszar, który podlegał ocenianiu.

5.    Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a)    podręczników i zeszytów ćwiczeń,

b)   materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej przez nauczyciela,

c)  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

d)   materiałów edukacyjnych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

Portal wiedzy dla nauczycieli

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Portal lektury.gov.pl

  Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka Szkolna

Biblioteka Cyfrowa Polona

Strona Centrum Nauki Kopernik

Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis Telewizji Polskiej

Serwis Polskie Radio Dzieciom

‒ i innych stron wskazanych przez nauczyciela,

2)    materiałów oraz narzędzi wskazanych przez nauczyciela i udostępnianych przez: 

quizizz.com

eduelo.pl

 

- learning apps.org

nowaera.pl

youtube.com (kanały: humanistyka, angielski, matematyka, nauki przyrodnicze)

lektury.gov.pl

gov.pl/web/zdalnelekcje 

lekcjewsieci.pl 

gwo.pl 

learning apps.org

wsip.pl

pl.khanacademy

padlet.com

wordwall.net/pl/

ebooki.nowaera.pl

app.genial.ly

wolnelektury.pl

ninateka.pl

scholaris.pl

6.   Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań:

1) podstawą rozliczenia czasu pracy nauczycieli będą:

a)    sprawozdania z realizacji kształcenia zdalnego sporządzane przez nauczycieli, (materiały dydaktyczne opracowane i przekazane uczniom będą postawą oceny stopnia realizacji podstawy programowej),

2)      podstawą uzupełnienia wpisów w dziennikach lekcyjnych będą wpisy umieszczane

           w materiałach dydaktycznych:

a)     wpisów w dzienniku  do dnia 25 marca 2020 r. dokona się wg dotychczasowego planu zajęć, uwzględniając zrealizowane w formie pracy zdalnej jako powtórzeniowe jednostki tematyczne,

b)  wpisów w dzienniku  od dnia 26 marca 2020 r. do  dnia 27marca 2020 r. dokona się wg dotychczasowego planu zajęć, uwzględniając zrealizowane w formie pracy zdalnej treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach,

c)  od 30 marca 2020 r. wpisów w dzienniku dokona się zgodnie z ustalonym tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach,

d)  modyfikacji tygodniowego planu zajęć w dzienniku dokonuje wychowawca  klasy,

e)  nauczyciel danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) dokona w dzienniku wpisu tematu lekcji (zajęć) zgodnie z rozkładem nauczania oraz odznaczy obecność uczniów na podstawie odbioru materiałów i dostarczanych odpowiedzi.

 7.         W celu zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia ustala się następujący                          harmonogram stałych konsultacji nauczycieli z uczniami lub rodzicami, który będzie dostępny również na stronie internetowej szkoły:

 

Lp.

Nazwisko  i imię

Termin konsultacji  (od 26.03.2020r.)

Forma konsultacji

1.

Bańkowska Katarzyna

poniedziałek – piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

2.

Dzyr Regina

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

 

3.

Grzelak Robert

środa

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

4.

Hołownia Barbara

poniedziałek – piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

5.

Hołownia Mirosława

poniedziałek- piątek

9.00-12.00 

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

6.

Kowalik Joanna

poniedziałek- piątek

8.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

7.

Łobacz Katarzyna

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

8.

Marciniuk Elżbieta

czwartek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

9.

Nazarewicz Danuta

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

10.

Skrzyńska Grażyna

wtorek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

11.

Tokarski Paweł

piątek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

 

12.

Pawłowska Dorota

poniedziałek – piątek

12.00 -15.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

 nr telefonu - 505630808

8.    Na wniosek nauczyciela dokonuje się modyfikacji odpowiednio programu wychowania przedszkolnego i  programu nauczania z danego przedmiotu.

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Huszczy

                                                                                                                                                                          Dorota Pawłowska

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie

w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2019r. poz. 493) informuję:

1.    Zmienia się tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Huszczy  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania:

1)    od 25 marca 2020r. realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. pracy zdalnej rozumianej jako nauczanie z wykorzystaniem materiałów i procedur dydaktycznych udostępnianych przez nauczycieli w formie elektronicznej lub telefonów kontaktowych,

2)    zawieszona jest bezpośrednia obsługa interesantów w szkole, 

3)    ustala się następujące sposoby komunikowania się z placówką:

a)    droga elektroniczna poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b)  kontakt telefoniczny 505630808 w godzinach od 12.00 do15.00, 

4)    komunikacja na linii rodzic-nauczyciel-uczeń odbywa się poprzez adresy poczty elektronicznej i telefonów kontaktowych (wyżej wskazane dane kontaktowe do poszczególnych nauczycieli rodzicom udostępniają wychowawca klasy).

2.    Mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć od 30 marca 2020r. ustala się tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania
w poszczególnych oddziałach klas, który będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna” oraz poprzez maile rodziców i grupy społecznościowe.

3.    Ustalone zostały następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 

1)      przygotowywanie testów poprzez platformy edukacyjne; (epodręczniki.pl, Learning.Apps.org, quizizz.com, eduelo.pl ), gromadzenie raportów i udostępnianie uczniom informacji zwrotnej;

2)      analizowanie przez nauczycieli otrzymywanych drogą elektroniczną od uczniów prac we wskazanej formie (np. opowiadania, streszczenia, ćwiczenia, zadania, testy, opisy, prezentacje, itp.) i udzielanie uczniom informacji zwrotnej;

3)      kontakt telefoniczny z uczniem w celu sprawdzenia umiejętności korzystania przez ucznia z przesłanych materiałów dydaktycznych oraz opanowania techniki czytania, słownictwa, recytacji, itp,

4)      inne ustalone przez nauczyciela z uczniami danej klasy.

4.   Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez maile lub telefon wskazując obszar, który podlegał ocenianiu.

5.    Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a)    podręczników i zeszytów ćwiczeń,

b)   materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej przez nauczyciela,

c)    materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl ,

d)   materiałów edukacyjnych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

Portal wiedzy dla nauczycieli

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Portal lektury.gov.pl

  Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka Szkolna

Biblioteka Cyfrowa Polona

Strona Centrum Nauki Kopernik

Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis Telewizji Polskiej

Serwis Polskie Radio Dzieciom

‒ i innych stron wskazanych przez nauczyciela,

2)    materiałów oraz narzędzi wskazanych przez nauczyciela i udostępnianych przez: 

quizizz.com

eduelo.pl

- learning apps.org

nowaera.pl 

youtube.com (kanały: humanistyka, angielski, matematyka, nauki przyrodnicze)

lektury.gov.pl

gov.pl/web/zdalnelekcje 

lekcjewsieci.pl 

gwo.pl 

learningapps.org

wsip.pl

pl.khanacademy

padlet.com

wordwall.net/pl/

ebooki.nowaera.pl

app.genial.ly

wolnelektury.pl

ninateka.pl

scholaris.pl

6.    Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań:

1) podstawą rozliczenia czasu pracy nauczycieli będą:

a)    sprawozdania z realizacji kształcenia zdalnego sporządzane przez nauczycieli,

ü materiały dydaktyczne opracowane i przekazane uczniom będą postawą oceny stopnia realizacji podstawy programowej

ü są materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli,

2)      podstawą uzupełnienia wpisów w dziennikach lekcyjnych będą wpisy umieszczane
w materiałach dydaktycznych:

a)     wpisów w dzienniku do dnia 25 marca 2020 r. dokona się wg dotychczasowego planu zajęć, uwzględniając zrealizowane w formie pracy zdalnej jako powtórzeniowe jednostki tematyczne,

b)  wpisów w dzienniku  od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 27mrca 2020 r. dokona się wg dotychczasowego planu zajęć, uwzględniając zrealizowane w formie pracy zdalnej treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach,

c)  od 30 marca 2020 r. wpisów w dzienniku dokona się zgodnie z ustalonym tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach,

d)  modyfikacji tygodniowego planu zajęć w dzienniku dokonuje wychowawca  klasy,

e)  nauczyciel danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) dokona w dzienniku wpisu tematu lekcji (zajęć) zgodnie z rozkładem nauczania oraz odznaczy obecność uczniów na podstawie odbioru materiałów i dostarczanych odpowiedzi.

8.         W celu zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia ustala się następujący harmonogram stałych konsultacji nauczycieli z uczniami lub rodzicami, który będzie dostępny również na stronie internetowej szkoły:

Lp.

Nazwisko i imię

Termin konsultacji  (od 26.03.2020r.)

Forma konsultacji

1.

Bańkowska Katarzyna

poniedziałek – piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

2.

Dzyr Regina

 

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

3.

Grzelak Robert

środa

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

4.

Hołownia Barbara

poniedziałek – piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

5.

Hołownia Mirosława

poniedziałek- piątek

9.00-12.00 

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

6.

Kowalik Joanna

poniedziałek- piątek

8.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

7.

Łobacz Katarzyna

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

8.

Marciniuk Elżbieta

czwartek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

9.

Nazarewicz Danuta

poniedziałek- piątek

9.00-12.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

10.

Skrzyńska Grażyna

wtorek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

11.

Tokarski Paweł

 

piątek

9.00-11.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

telefonicznie – nr telefonu

udostępnia wychowawca klasy

12.

Pawłowska Dorota

poniedziałek – piątek

12.00 -15.00

elektronicznie – poprzez e-mail 

 

nr telefonu - 505630808

9.    Na wniosek nauczyciela dokonuje się modyfikacji odpowiednio programu wychowania przedszkolnego i  programu nauczania z danego przedmiotu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy

                                                                                              Dorota Pawłowska