SKŁAD SAMORZĄDU

Opiekun- Barbara  Hołownia

Przewodniczący- Zofia Brodacka

Z-ca przewodniczącego- Jakub Kowieski

Skarbnik- Gabriela Rudzka

SEKCJA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNA

Adam Tarkowski

Opiekun- Barbara Hołownia

SEKCJA DZIENNIKARSKA

Gabriela Rudzka

Opiekun- Barbara Hołownia

SEKCJA DEKORATORSKA

Amelia Hołownia

Opiekun- Katarzyna Bańkowska

KLUB  WIEWIÓRKA KLAS I-III

Opiekun- Danuta Nazarewicz

POCZET  SZTANDAROWY

  1. Krzysztof Hołownia- chorąży
  2. Natalia Buczyńska –asysta
  3. Anna Bu- asysta

oraz

  1. Mateusz Laskowski- chorąży
  2. Zofia Brodacka- asysta
  3. Gabriela Rudzka-asysta