LP.

IMIE I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1.   

Katarzyna Bańkowska

j. rosyjski kl.IV-VIII

wychowanie przedszkolne

2.   

Robert Grzelak

religia  OP i  kl.I-VIII

3.   

Barbara Hołownia

przyroda- kl.IV

biologia- kl.V-VIII,

geografia- kl. V-VIII

Informatyka - IV-VIII, 

wych. fizyczne- kl.IV-VIII,

zaj. z wychowawcą- kl.IV-V

 

4.   

Mirosława Hołownia

edukacja wczesnoszkolna  kl. I,

technika kl. IV- VI

wych.do życia w rodzinie,

biblioteka,

pedagog

5.   

Dorota Jeruzalska

matematyka - kl.IV-V

6.   

Joanna Kowalik

j. angielski- OP,  kl.I-VIII,

zaj. z wychowawcą- VIII

  Regina Dzyr

j,polski IV-VIII

zaj. z wychowawcą kl. VI-VII

8.   

Katarzyna Łobacz

wychowanie przedszkolne

historia - kl.IV-VIII,

WOS- kl.VIII

9.   

Agnieszka Tremeska

fizyka kl.VII-VIII

10.

Danuta Nazarewicz

 edukacja wczesnoszkolna  kl. III

logopeda

11.

Dorota Pawłowska

matematyka- kl.VI-VIII

12.

Grażyna Skrzyńska

chemia- kl. VII-VIII, 

edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII

13.

Paweł Tokarski

plastyka IV-VII,

muzyka IV-VII