LP.

IMIE I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1.   

Katarzyna Bańkowska

j. rosyjski kl.IV-VIII

edukacja wczesnoszkolna  kl. II

2.   

Marta Baj

religia  OP i  kl.I-VIII

Informatyka - VI -VII

wych.do życia w rodzinie,

3.   

Barbara Hołownia

przyroda- kl.IV

biologia- kl.V-VIII,

geografia- kl. V-VIII

Informatyka - IV-V i VIII, 

wych. fizyczne- kl.IV-VIII,

zaj. z wychowawcą- kl.IV-V

 

4.   

Joanna  Kowalik

j. angielski- OP,  kl.I-VIII,

zaj. z wychowawcą- VI-VII

5.   

Dorota Pawłowska

matematyka - kl.IV-VIII

 

 

  6.  

Katarzyna  Łobacz

J. polski- kl.IV- VIII

historia - kl.IV-VIII,

WOS- kl.VIII

zaj. z wychowawcą- VIII

biblioteka

7.   

Małgorzata Niczyporuk

oddział przedszkolny

technika - kl. IV-VI

 

8.   

Agnieszka Tremeska

fizyka kl.VII-VIII

9.

 Grażyna Skrzyńska chemia- kl. VII-VIII,  

edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII

  10. Paweł Tokarski

plastyka IV-VII,

muzyka IV-VII