Święta Bożego Narodzenia mają swój niepowtarzalny klimat, do którego wszyscy, a w szczególności dzieci tęsknią przez cały rok. Świąteczne przygotowania w domu i w szkole radują najkrótsze w roku grudniowe dni. Ten czas jest świetną okazją do integracji rodziny poprzez kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Z tej okazji dnia 5 grudnia w klasach II i III Szkoły Podstawowej w Huszczy odbyły się okolicznościowe rodzinne zajęcia. Dzieci wraz z mamusiami i wychowawczynią Danutą Nazarewicz wykonywały ozdoby choinkowe oraz adwentowe wieńce. W trakcie zajęć udekorowały klasę i ubrały choinkę. Wszyscy zachwycali się efektami wspólnej pracy. Wokół zrobiło się miło, rodzinnie i bardzo świątecznie.

Zdjęcia

 Tym hasłem uczciliśmy Ogólnopolski dzień Praw dziecka. Dyrektor szkoły D. Pawłowska podkreśliła, że jest to dzień bardzo ważny dla wszystkich dzieci. Uczennice kl.VII pod kierunkiem D.Nazarewicz przedstawiły wiersz "Prawa dziecka" oraz prezentację multimedialną pt. "Konwencja Praw dziecka". Uczniowie kl. II, III i IV odczytali prawa i obowiązki uczniów zawarte w Statucie naszej szkoły. Wszystkie dzieci napewno zapamiętają usłyszane informacje i datę 20 listopada, gdyż jest to dla nich bardzo ważne.

ZDJĘCIA

IMG 0090Rok 2017 w powiecie bialskim jest Rokiem Kraszewskiego. Szkoła Podstawowa w Huszczy włączyła się w obchody Roku Kraszewskiego.
20 czerwca odbył się rajd rowerowy do Romanowa, w którym uczestniczyło 14 osób z klas IV-VI. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali historii życia i twórczości pisarza. Po zwiedzeniu muzeum wzięli udział w grze edukacyjnej „Tajemnice Romanowskiego Dworu”, rozwiązywali zagadki, szukając odpowiedzi ukrytych w salach muzeum. Na koniec uczestniczyli w ognisku zorganizowanym przez opiekunów rajdu i p. kustosz Romanowskiego muzeum.

IMG 0075 Dnia 11 listopada 2017r. w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Huszczy odbyła się uroczystość z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Huszczy i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po mszy uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W ciekawy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a kończąc na roku 1918.

Dnia 16 października w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do szkoły przybył wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, przewodnicząca Gminnej Komisji Oświatowej Elżbieta Moszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiła Wińska oraz nauczyciele, którzy po trudach nauczycielskiej pracy odpoczywają na emeryturze. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Dorota Pawłowska i zaproszeni goście oraz przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Rudzka. Na ten szczególny dzień uczniowie przygotowywali portrety i wiersze o swoich nauczycielach. Zaprezentowali okolicznościowy występ artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. 

Galeria