straz29 kwietnia odbyło się spotkanie ze strażakami jednostki OSP w Łomazach pod dowództwem Naczelnika, druha Andrzeja Wińskiego. Strażacy zapoznali uczniów z zadaniami strażaka, ubiorem i wyposażeniem wozu bojowego.

Ostrzegali przed zagrożeniami zaprószenia ognia w gospodarstwach, wypalaniem traw w okresie wiosennym oraz trwającej suszy. Przypomnieli numery telefonów alarmowych, przedstawili sytuacje, w których należy z nich korzystać. To spotkanie było bardzo ciekawe. Wierzymy, że zdobyta wiedza ochroni nas przed niebezpieczeństwem pożaru. A może uczestniczyli w nim przyszli strażacy?

ZDJĘCIA